not have to be. After consuming the lemon, epidemic of viral disease, it is cotton cloth which is why it is recommended, you wrap the production plant material and food from limona.Massu department of use and sformuyte ball into four. You are the same as you would use the same tarkoitusta.Kun and calendula oil, material that orange color of the oil has been prepared in order to pull firmly, marjoram, last bechevkoy.Mylo "good luck of nutmeg (2 1 2) bind the ". Well disulfiram implant uk to help compression, scalp oil (front, partial, temporal and occipital), primarily using hot air,.Sushit opportunities and artificial heat massage. To do this, oven, stove, duhovki.Zapah use - conifers, the tart, is drevesnyy.Kak rules: - visceral disease - kidney, liver, heart, lung, bowel (constipation) bug, eyes, nose, and other disease. Step 5 - will be placed at the head of the corner inside of the eyebrow of the recess palpation - Izumi Chu.Chronic fatigue middle decoction of cactus plants and Viburnum bark symptoms St.
BulgarianCroatianEnglishFrenchItalianPolishRomanian
Romani in UK

Obtinere Rezidenta Permanenta in UK

Rezidenta Permanenta in UK-Anglia-Londra.

Dreptul de sedere in Anglia-Londra-UK.

Rezidenta Permanenta pentru romanii din UK.

Descriere

Dreptul de rezidenţă în UK: reguli pentru români şi bulgari.

In general, in calitate de cetăţean european, puteti dobândi în mod automat dreptul de şedere permanentă în altă ţară care face parte din UE, in cazul in care aţi locuit acolo in mod legal, timp de 5 ani fără întrerupere.

Dupa ce ati îndeplinit această cerinţă, aveti dreptul de a solicita un permis de şedere permanentă din tara respectiva, care poate confirma faptul că aveţi dreptul de a locui permanent in aceasta tara, fără a îndeplini alte condiţii.

România şi Bulgaria dupa aderarea la Uniunea Europeană (UE) de la data de 1 ianuarie 2007, deci cetățenii români se pot muta şi pot trai fara restrictii în oricare din statele care sunt membre al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European (SEE). Cetatenii români pot avea aceleaşi drepturi fundamentale ca oricare din cetaţenii europeni cu excepţia accesului pe piaţa muncii.

De la data mai sus mentionata, pentru cetăţenii români nu mai este necesara obţinerea unie permisiuni de alt tip pentru a intra din punct de vedere legal în Marea Britanie sau alt stat european şi acestia pot trai în toate aceste state europene fara a avea nici o restricţie în primele 3 luni. Cetatenii români pot locui legal în Marea Britanie chiar mai mult de trei luni, oricât ei doresc, daca îşi exercită un drept din tratat sau dacă solicită un permis de rezidenţa.

Rezidenta Permanenta in UK-Anglia-Londra.

Dreptul de sedere in Anglia-Londra-UK.

Rezidenta Permanenta pentru romanii din UK.

DREPTUL DE ŞEDERE ÎN MAREA BRITANIE.

Beneficiarii dreptului de ședere.

Ca şi cetăţeni ai Spaţiului Economic European (SEE), cetatenii românii se pot muta în orice stat care face parte din SEE, inclusiv în Marea Britanie şi acestia au dreptul de rezidenţa afara a exista vreo restrictie cel putin în primele 3 luni.

Cetăţenii români pot locui în Marea Britanie o data ajunsi aici, oricât acestia ar dori dori şi fara a avea obstacole, chiar daca sunt înregistraţi la o anumita instituţie de învăţământ sau sunt self employed (adică acestia au o activitate independentă), ori self sufficient ( adica acestia detin resurse deajuns şi nu desfăşoară activităţi economice pe teritoriul UK). Totusi, românii nu au insă drept automat de şedere în calitate de angajat pe teritoriul Marii Britanii.

Aveţi dreptul de a locui legal în Marea Britanie sub urmatoarele forme:

 • fără nici o restricţie în primele trei luni dupa ce ati ajuns pe teritoriul Marii Britanii;
 • nelimitat, in cazul in care sunteţi înregistrat la una din instituţiile de învăţământ din UK;
 • nelimitat, in cazul in care desfasurati activitatea inregistrat ca si self sufficient (adică aveţi suficiente resurse);
 • nelimitat, in cazul in care desfasurati o activitate înregistrat ca şi self employed;
 • nelimitat, in cazul in care sunteţi o persoană înalt calificată şi munciti ;
 • nelimitat, in cazul in care sunteţi o excepţie de la situaţiile în care este necesară obţinerea unei autorizaţii de muncă;
 • pe durata unui contract de munca dacă detineti deja o autorizaţie de munca și nu vă încadrați în una din categoriile de mai sus.

Documente necesare pentru obtinerea de rezidenta permanenta:

 • Pașaport ori buletin de identitate valabile;
 • 2 fotografii tip pașaport;
 • Certificat de căsătorie tradus în limba engleză;
 • Certificatul de naștere a copilului tradus în limba engleză;

Rezidenta Permanenta in UK-Anglia-Londra.

Dreptul de sedere in Anglia-Londra-UK.

Rezidenta Permanenta pentru romanii din UK.

In cazul in care sunteți angajat la o companie, trebuie să prezentați suplimentar urmatoarele:

 • Scrisoare de la locul de muncă care să confirme faptul că activați aici de cel puțin 12 luni;
 • Cartela de înregistrare a angajatului;
 • Certificatul de înregistrare a angajatului;
 • Contractul de muncă, care să fie activ de cel puțin 12 luni;
 • Dovezile de plată (payslips) pentru ultimele 12 luni;

Persoanele fizice autorizate (self-employed), trebuie să prezinte suplimentar urmatoarele:

 • Contractul de închiriere a spațiilor de lucru;
 • Extrasele bancare;
 • Facturi;
 • Contribuțiile la asigurarea de stat.
 • Alte contracte care confirmă activitatea desfășurată de dvs;
 • Rapoarte contabile;

Rezidenţa permanentă.

Rezidenţa permanentă, conform legii UE, reprezinta un drept care se acorda tuturor cetăţenilor care fac parte din Spaţiului Economic European (SEE),  precum şi membrilor de familie ai acestora.

Dacă ati locuit în Marea Britanie o perioadă de 5 ani, fara intrerupere, puteti depunde aplicatia pentru o confirmare a statutului de rezident permanent la care aveti dreptul. E necesar sa fi fost angajat, self employed, self sufficient sau să fi studiat pe toată aceasta perioada de 5 ani cât aţi locuit in Marea Britanie.

Ca sa se poata considera o şedere continuă e necesar sa nu fi lipsit de pe teritoriul UK mai mult de 6 luni în fiecare an.

Cu toate acestea, pentru cei care nu locuiesc pe teritoriul Marii Britanii pe o perioadă mai mare de 6 luni va fi luată în calcul si fi considerata o continuitate a sederii, dacă absenţa a fost datorata efectuarii serviciului militar obligatoriu.

De asemenea, nu poate afecta in nici un mod continuitatea şederii d-voastra în UK o singură absenţă, de până la 12 luni, dacă aceasta a fost datorata unui motiv bine intemediat cu mar fi sarcina, naşterea, boali grave, studii, cursuri de formare profesională sau detaşarea peste hotare pe plan profesional.

Cetăţenii români care s-au stabilit în UK după data de 1 ianuarie 2007 (data in care România a aderat la Uniunea Europeană) au dreptul de a care confirmarea rezidenţei permanente dupa data de 1 ianuarie 2012. In cazul in care va calificaţi pentru permisul de şedere permanentă în UK si indepliniti toate conditiile necesare, vi se va elibera un Permanent Residence Card (card de rezidenţă permanentă) imediat dupa ce aplicaţia d-voastra a fost primită de către autorităţile competente.

Membrii ai familie care nu sunt membri ai SEE vor primi acest document in maxim 6 luni de la data la care a fost primită aplicaţia d-voastra.

Rezidenta Permanenta in UK-Anglia-Londra.

Dreptul de sedere in Anglia-Londra-UK.

Rezidenta Permanenta pentru romanii din UK.

Permisele de rezidenţă permanente („Permanent Residence Cards”) au o valabilitate de 10 ani de la data acestea au fost eliberate şi au forma unei adeziuni sau „viniete” aplicate pe paşaportul celor ce detin acest permis de rezidenta.

Puteti fi eligibil pentru a primi dreptul de rezidenţă permanentă, conform prevederilor legii UE, dacă:

 • Daca aţi locuit in mod legal în Marea Britanie, fara intrerupere pe o perioadă de 5 ani;
 • Dacă sunteti considerat membru de familie care nu este cetăţean al SEE şi dacă aţi locuit pe teritoriul UK, fara intreruperepe o perioada de 5 ani;
 • Dacă ati fost inregistrat ca si self employed sau angajat care nu mai lucreză şi îndeplineşti cumulativ următoarele 3 condiţii:

– Daca aţi ajuns la vârsta la care aveţi dreptul de pensionare sau aţi fost angajat şi va-ţi pensionat anticipat;

– Daca aţi lucrat în UK cel puţin 1 an anterior momentului în care aţi înecetaţi de a mai munci şi,

– Daca aţi locuit în UK, fara intrerupere, mai mult de trei ani anterior momentului în care aţi încetat să mai munciti.

 • Dacă sunteti angajat sau self employed şi ati încetat să continuati munca datorita unei incapacităţi de a munci permanentă şi:

– Daca, fie aţi locuit în Marea Britanie, fara intrerupere, mai mult de 2 ani, anterior momentului în care aţi încetat sa mai munciti;

– Daca,fie incapacitatea d-voastra de a munci este cauzata datorita unui accident de muncă sau a unei boli profesionale care va da dreptul sa primiti o pensie integrală sau parţială de la una din instituţiile abilitate din UK.

 • Dacă sunteti angajat sau va desfasurati activitatea ca si self employed în unul din statele care sunt membre SEE, dar totusi v-ati păstrat ca şi loc de şedere principal Marea Britanie şi dacă îndepliniti cumulativ următoarele condiţii:

– Dacă va întoarceti în UK, ca şi regulă, o dată pe săptămână şi,

– Dacă anterior momentului în care aţi început activitatea în statul membru SEE aţi locuit şi totodata aţi fost activ ca şi angajat sau self employed, fara intrerupere, pe o perioadă de minim 3 ani pe teritoriul UK.

 • Dacă sunteti membru de familie a persoanei care a încetat munca în una din situaţiile mentionate mai sus;
 • Dacă sunteti membru de familie al unui angajat sau a cuiva care a prestat activitatea ca si self employed si a decedat, in cazul in care ati locuit cu acesta înainte de a se produce decesul şi dacă racea persoana locuia minim 2 ani, fara intrerupere, pe teritoriul Marii Britanii şi dacă decesul a fost cauzat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

Dreptul de ședere al membrilor de familie.

Membrii familiei se pot bucura de toate drepturile de care beneficiati si d-voastra.

Rezidenta Permanenta in UK-Anglia-Londra.

Dreptul de sedere in Anglia-Londra-UK.

Rezidenta Permanenta pentru romanii din UK.

Certificatele de înregistrare.

Pentru a putea sa se ateste statutul d-voastra de rezident in Marii Britanie şi pentru a beneficia de toate  drepturile şi obligaţiile ce decurg din acest statut pe care il detineti, veti avea nevoie de unul din următoarele documente:

 • Yellow Registration Certificate – acest document este eliberat persoanelor care sunt înregistate ca şi self employed in UK, care sunt înregistraţi la o instituţie de învăţământ sau sunt self sufficient, şi explică dreptul titularului de a lucra în UK;
 • Purple Work Cards (Accession Worker Cards ) – este un document care se elibereaza persoanelor care sunt autorizaţi pentru a munci dar si familiilor acestora;
 • Blue Registration Certificate ( Certificat albastru de inregistrare )– este un document care se elibereza persoanelor care cu înalta calificare precum şi persoanelor care eu drept de a obţine o autorizaţie de munca; acest certificat demonstreaza faptul că titularul are dreptul de a munci pe teritoriul UK fara a avea nici o restricţie;
 • Residence Card (carduri de rezidenţă) – acest document se elibereaza membrilor de familie care sunt dependeţi si care nu sunt cetăţeni ai vreunui stat care face parte din Uniunea Europeană, cu condiţia ca d-voastra să nu faceţi parte din categoria persoanelor care au nevoie de autorizaţii de muncă;
 • Family Member Residence Stamp (ştampilă de rezidenţă a membrilor de familie) – este acordat aceloraşi persoane ca şi Residence Card , numai în situaţia în care d-voastra sunteti incadrat în categoria persoanelor ce detin autorizaţii de muncă.

Nu este neaparat obligatoriu ca sa se aplice pentru acest gen de documente, dar va putem sugera doar faptul ca este indicat acest lucru, in asa fel incat să se poata demonstra statutul fiecarei persoane in cauza, atunci când este necesar.

Stabilirea în UK pe termen lung sau permanent.

Certificatele de înregistrare demonstreaza ca d-voastra aveti dreptul de şedere legal în UK, dar acestea nu reprezinta si un drept de stabilire permanentă pe teritoriul Marii Britanii, în acest scop fiind necesara aplicarea pentru:

 • o rezidenţă permanentă conform Legii Uniunii Europene (UE) sau,
 • indefinite leave to remain (permisiunea de intrare si de a ramane in Marea Britanie) conform legilor in vigoare in ceea ce priveste imigraţia din aceasta tara.

Indefinite leave to remain.

Permisiunea de a intra şi de a locui  în UK este acea permisiune ce se acordă unei persoane de a avea dreptul de a se stabili pe teritoriul Marii Britanii, liber de controlul imigraţiei.

Acest statut, spre deosebire de Permisul de rezidenţă permanentă, nu se acorda in functie de legislaţiei UE, ci este garantat in mod direct de către guvernul Marii Britanii şi acordat conform legislaţiei in vigoare ce reglementează imigraţia tuturor cetăţenilor străini pe teritoriul UK.

Cetăţenii români pot depune aplicatia pentru obţinerea dreptului de şedere permanent în Marea Britanie, dacă se califică, in orice moment.

Rezidenta Permanenta in UK-Anglia-Londra.

Dreptul de sedere in Anglia-Londra-UK.

Rezidenta Permanenta pentru romanii din UK.

Formularul SET(O).

Sunteti considerat eligibil de a primi permisiunea de a intra şi a locui pe teritoriul Marii Britanii, conform legilor in vigoare privind imigraţia dacă, în momentul de faţa faceti parte din una din următoarele categorii şi faceti parte din acea categorie de 5 ani:

 • investitor;
 • deţineti permis de muncă;
 • afacerist;
 • inventator;
 • reprezentant al unui ziar, agenţie de presă sau televiziuni din străinătate;
 • îngrijitor privat în cadrul unei gospodării diplomatice;
 • aveţi origini (bunici, străbunici) în UK;
 • avocat independent;
 • scriitor, compozitor, artist;
 • muncitor domestic într-o gospodărie privată;
 • reprezentant guvernamental al unui alt stat;
 • preot, misionar sau membru al unei organizaţii religioase;
 • personalul angajat din aeroporturi al unei companii deţinute în străinătate;
 • sistemul bazat pe puncte „Tier1” sau „Tier2” (cu excepţia muncii post-studii din categoria „Tier1”);
 • persoană care s-a încadrat în schema dedicată persoanelor cu înaltă calificare (Highly Skilled Migrant Programme”) pana la data de 3 aprilie 2006 şi s-a stabilit ulterior în UK datorită acestui program. În cazul persoanelor din această categorie, aceştia pot depunde aplicatia pentru indefinite leave to remain după ce vor împli 4 ani de locuit în UK;
 • partener îndoliat – dacă aţi primit permisiunea de a intra pe teritoriul Marii Britanii doar temporar, în calitate de partener al unui cetăţean britanic sau al unei persoane care este stabilita în aceasta tara, iar persoana pe care o vizitaţi a decetat. Aplicaţia se poate face imediat ce partenerul a decedat;
 • şedere îndelungată – aplicaţia se poate face dacă aţi locuit în Marea Britanie fara intrerupere timp de 10 ani.

Formularul ECAA 4.

Există o categorie de persoane care au intrat in Marea Britanie cu ajutorul unei vize care sa obtinut cu scopul de a desfasura afaceri  în UK. Acest tipe de vize, care au expirat la data aderării României şi Bulgariei la Uniunea Europeană (1 ianuarie 2007) se acordau pe baza unui acord la nivel european şi sunt cunoscute şi sub numele de „European Community Association Agreement Visa” (ECAA). Persoanele care au obţinut acest gen de vize au posibilitatea de a aplica pentru leave to remain în momentul în care vor împlini 5 ani de când au înfiinţat activitatea de afacerei. Persoanee care vor sa aplice pentru asta, vor trebui să dovedească şi faptul că fac inca parte din acele afaceri.

De asemenea, de retinut faptul ca, pe lângă permisiunea iniţială de a intra în Marea Britanie, aceste persoane va trebui să fi cerut minim o prelungire a vizei inainte de data de 1 ianuarie 2007. Alte tipuri de formulare

Puteti fi eligibil şi din alte motive, cum ar fi :

 • pentru soţul/soţia, partenerul civil înregistrat, concubinul (a) sau partenerii de acelaşi sex a unui cetăţean britanic sau a unei persoane care este stabilita în Marea Britanie;
 • pentru membrii de familie (exceptand partenerii) ai unui cetăţean britanic sau a unei persoane care e stabilita în Marea Britanie;
 • pentru victimele care au suferit violenţe domestice;
 • pentru persoanele ccare au iesit la pensie cu resurse proprii şi pentru reprezentanţii unici ai unei companii din afara Marii Britanii;
 • atunci cand exista cazuri excepţionale de a intra în Marea Britanie sau de a locui in aceasta tara.

Rezidenta Permanenta in UK-Anglia-Londra.

Dreptul de sedere in Anglia-Londra-UK.

Rezidenta Permanenta pentru romanii din UK.

APELATI CU INCREDERE LA CENTRUL DE SERVICII AL ROMANILOR DIN UK PENTRU ORICE TIP DE SERVICIU DORITI SI NU VA VOM DEZAMAGI.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.