letrozole buy online no prescription

And even addiction to morphine common: liver, intestines, kidneys, uterus, especially birth, bleeding, pregnancy Toxi Cosis, rheumatism, lepros??? Fertility infertility sale 7.5 mg femara uk where can i buy letrozole online without prescription australia cost in usa cancer medication order three prescriptions anastrozole tamoxifen and no india of vs??? Generic version where can i and other medications fertility stories for sale femara santé canada cost of 2.5mg letrozole 2.5 mg infertility 5 success australia buy online without prescription india purchase to forum: femara??

BulgarianCroatianEnglishFrenchItalianPolishRomanian
Romani in UK

Ajutoare legale și juridice in UK. Informatii Utile

Informatii utile in UK – Londra – Anglia

Servicii pentru romani din UK – Anglia – Londra

Romani in UK, Romani in Anglia, Romani in Londra

Descriere

Asistenţa juridică în UK – ajutoare legale și juridice in UK

Ce tipuri de asistenţă juridică pot primi în cazurile civile ?

Puteți obține ajutor în a plăti asistenţa juridică dacă îndepliniţi anumite condiţii financiare, deși în unele cazuri această asistență putând fi gratuită. Ajutorul se obţine pentru cazuri de consiliere juridică, mediere şi reprezentare în instanţă pentru problemele cu locuinţa, datorii sau familie.

Trebuie să știți faptul că există mai multe tipuri de asistenţă juridică în UK, cum ar fi:

 • Ajutorul în sala de judecată – atunci când cineva vorbeşte în numele dumneavoastră la tribunal, deși nu vă reprezintă în mod oficial.
 • Consilierea juridică – primiți consiliere cu privire la drepturile şi opţiunile dvs şi vă ajută cu negocierea.
 • Medierea în problemele cu familia – vi se oferă ajutor să ajungeţi la un acord într-o dispută de familie în caz de despărţiri, fără a ajunge în instanţă. Această poate ajută la rezolvarea problemelor care implică copiii, banii sau casa familiei.
 • Ajutorul în litigii de familie (Family Help) – primiți ajutor sau reprezentare în litigiile de familie cum ar fi întocmirea unui acord legal.
 • Reprezentarea juridică – vi se acordă reprezentare în instanţă de către un avocat sau de avocat pledant.
 • Reprezentarea legală pentru control (Controlled Legal Representation) – dispuneți de reprezentarea la procesele tribunalului de sănătate mentală sau în faţa Tribunalului de Prim Nivel, în cazurile de imigrare sau azil.

Dacă am enumerat tipurile de asistență juridică pe care le puteți primi, iată că vă punem la dispoziție și tipurile de cazuri civile pentru care puteţi primi asistenţă legală în Marea Britanie:

 1. Beneficiile sociale – pentru acestea se face apel la Înalta Curte, Curtea de Apel sau Curtea Supremă.
 2. Reducerea impozitului prin programele consiliului (Council Tax Reduction Schemes) – se face apel la Înalta Curte, Curtea de Apel sau Curtea Supremă.
 3. Datoriile – primiți asistenţă legală în acţiunile justiţiare ale creditorului ipotecar din cauza datoriilor, în acţiuni de justiţie a unui creditor care te obligă să-ţi vinzi casa sau atunci când un creditor te aduce în stare de faliment.
 4. Problemele cu locuinţa – puteți acţiona în justiţie atunci când sunteţi în pericolul de a fi evacuaţi din casă din pricina chiriilor restante, dacă casa închiriată este grav avariată, dacă sunteţi hărţuit şi aveţi nevoie de un ordin judecătoresc pentru a vă oferi protecţie sau dacă consiliul de administrare se duce la tribunal pentru a obţine un ordin împotriva dvs pentru comportament anti-social.
 5. În cazurile de discriminare – este interzis acest lucru deoarece legea vă protejează să nu fiți discriminaţi de către angajatori, de oficiali din educaţie, locuinţe şi furnizori de servicii, organisme publice, cum ar fi consiliile şi asociaţiile de cluburi sportive și relaxare.

De asemenea, puteți primi asistență juridică și în sistemul educaţiei, mai ales pentru cei cu nevoi speciale de educaţie, în cazurile următoare:

 • recursurile împotriva deciziilor evaluărilor educaţionale pentru cei cu nevoi speciale realizate de către consiliu;
 • în cazurile în care se aplică pentru se stabilirea în Marea Britanie (permis de şedere permanentă);
 • în cazul că aplicaţi pentru a rămâne în UK şi sunteţi o victimă a traficului de persoane;
 • imigrare, azil şi cereri de azil;
 • aţi fost refuzat sau nu aţi primit răspunsuri la cereri pentru educaţie specială;
 • în cazul că relaţia de familie s-a destrămat din pricina violenţei;
 • sunteţi un cetăţean al CE şi aplicaţi pentru a rămâne în UK, deoarece relaţia de familie s-a destrămat din pricina violenţei;
 • în cererile de sprijin pentru azil, dar numai în cazul în care aţi aplicat pentru locuinţe şi sprijin financiar;
 • procedura în faţa Comisiei Speciale de Apel în caz de Imigrare;
 • vi s-au adus acuze de terorism şi aţi fost anunţat că veţi fi investigat.

Dacă sunteţi o victimă a abuzului sau a violenţei în familie puteţi obţine ajutor legal în cazurile de divorţ sau disputele legate de custodia copilului, precum și a banilor. Abuzul sau violenţa domestică face referire la abuzul emoţional, psihologic, fizic, financiar şi inclusiv cel sexual.

În ce cazuri se poate obține ajutor legal în UK ?

Ajutorul legal pe teritoriul Regatului Unit se poate acorda în următoarele cazuri:

 • dacă sunteţi victimă a violenţei domestice şi aveţi nevoie de consiliere în problemele de familie precum divorţul, litigiile financiare sau disputele despre copii;
 • dacă aveţi nevoie să protejaţi un copil care prezintă riscul să fie abuzat – de exemplu, trebuie să se aplice un ordin în instanţă pentru a împiedica pe cineva care a abuzat un copil să mai poată lua contact cu el;
 • dacă doriți sfaturi privind drepturile dumneavoastră de a rămâne în casa familiei și dacă aveţi nevoie de un ordin judecătoresc pentru a vă proteja;
 • în cazul procedurilor judiciare de familie dacă sunteţi un copil și pentru medierea problemelor familiale;
 • în cazul că autoritatea locală trebuie să ia acţiuni în justiţie pentru a lua copilul în îngrijire;
 • dacă aveţi nevoie de protecţie pentru a nu fi forţată să vă căsătoriţi sau în cazul în care aţi fost deja forţată să o faceţi;
 • în cazul că copiii sunt în pericolul de a fi scoşi din Marea Britanie sau să fie restituiţi în cazul în care au fost scoşi din ţară în mod ilegal;
 • pentru reprezentarea în procedurile de tribunal în cazul că se pune problema unor deficiențe de sănătate mintală;
 • pentru cazurile de îngrijiri comunitare care sunt asigurate de către Consiliul pentru persoanele cu nevoi de îngrijire, cum ar fi ajutorul la domiciliu;
 • în cazul unui ordin judecătoresc pentru a vă proteja de hărţuire sau proceduri de confiscare;
 • în cazul că s-a emis pe numele dvs o decizie de interdicţie în a mai lucra cu adulții bolnavi sau cu copiii;
 • pentru consiliere şi ajutor cu privire la facilităţile persoanelor cu handicap;
 • în cazul unei anchete în moartea unui membru al familiei sau o hotărâre judecătorească din cauza violenţei de bandă;
 • dacă vi se aduc acuzații de abuz și agresiuni sexuale;
 • în cazul litigiilor transfrontaliere sau a unui ordin de oprire pentru o perturbare cauzată de poluarea mediului.

În ce cazuri nu se primește ajutor legal ?

Pe teritoriul Regatului Unit nu puteți obţine asistenţă juridică dacă vă aflați într-un caz din cele enumerate mai jos:

 • vătămări corporale sau deces;
 • probleme de ordin imobiliar;
 • cazuri de imigrare;
 • cazuri care ţin de dreptul privat al familiei, de exemplu divorţul, dizolvarea de parteneriat civil, proprietate, finanţe şi problemele legate de copii (altele decât cazurile în care există dovezi ale violenţei domestice sau abuz asupra copilului);
 • dispute contractuale sau de consum;
 • defăimare, falsitate rău intenţionată;
 • probleme de încredere;
 • cazuri care ţin de autoritatea de compensare în cazuri de accidentări penale;
 • consiliere pentru luarea deciziilor;
 • consultanţă juridică în legătură cu schimabrea numelui;
 • creanţe generale şi delicte;
 • dreptul afacerilor, litigii care ţin de companii şi parteneriate.

Ce condiţii financiare sunt pentru calificarea obținerii ajutorului legal ?

Condițiile pentru a beneficia de asistenţă juridică în funcție de veniturile şi/sau capitalul dvs sunt următoarele:

 • Dacă beneficiați de ajutoare de la stat – în cazul celor care locuiesc pe baza unui paşaport, venitul nu va fi luat în vedere dacă vă calificaţi pentru ajutor legal, ci capitalul dvs. Pentru cei care locuiesc în baza unui paşaport în UK, există beneficii precum ajutor de venit, alocaţie de sprijin şi pentru ocuparea unui loc de muncă, indemnizaţie de şomaj, pensie minimă de bază. Asistenţa juridică se obține dacă beneficiaţi de sprijin guvernamental pentru cei cu azil.
 • Dacă aveţi un venit sigur – în cazul că venitul lunar brut depășește suma de 2.657 lire nu veţi beneficia de asistenţă juridică. “Venitul brut” înseamnă venitul înainte ca taxele de impozitare şi asigurările naţionale să fie scoase şi exclude anumite prestaţii de securitate socială. În situația că aveţi mai mult de 4 copii, această limită creşte cu suma de 222 lire pentru al cincilea şi pentru fiecare copil în plus. Trebuie să includeţi veniturile partenerului conjugal cu excepţia cazului în care partenerul dvs este o persoană cu care sunteţi în litigiu. În cazul că venitul lunar brut este de 2.657 lire sau mai puţin, vi se va verifica “venitul disponibil” adică cantitatea de venituri rămase după deducerea făcută de Casa Naţională de Asigurări, a deducerilor fiscale, de întreţinere, costuri ale locuinţelor şi alte cheltuieli suplimentare. Pentru a beneficia de asistenţa juridică, venitul lunar disponibil nu poate fi mai mult de 733 lire și dacă îndepliniți această cerință nu va fi nevoie să plătiţi nimic pentru ajutorul juridic primit.
 • Dacă dispuneţi de un capital (economii) de peste 8000 lire, nu veţi putea beneficia de asistenţa juridică. În cadrul capitalului disponibil sunt incluse atât obiectele de valoare şi casa (dacă deţineţi), cât și banii din conturile bancare ale dvs. Capitalul disponibil sub 3.000 lire nu vă pune la plata contribuţiei, pe când cel mai mare decât suma menționată vă aduce în situația de a plăti costurile legate de cazul dvs. Această contribuţie trebuie să fie plătită imediat şi va fi o sumă din capitalul pe care îl aveţi peste 3000 lire până la acoperirea costului total al consultanţei juridice.
 • Dacă deţineţi o locuinţă – puteţi deduce ipoteca sau orice taxă pe casa dvs, până la un maximum de 100.000 de lire sterline, acest lucru purtând denumirea desconsiderarea ipotecii (mortgage disregard). De asemenea, puteţi deduce 3% din valoarea de piaţă a casei dvs pentru costurile de vânzare. Pentru a veni în ajutorul vostru vă oferim următorul exemplu:
  • să presupunem că dețineți o casă cu valoarea de 150.000 lire sterline, la care ipoteca este de 90.000 lire. O deducere de 3% a costurilor de vânzare duce la rezultatul de 4.500 lire iar capitalul ce va fi luat în considerare este reprezentat de suma 55.500 lire sterline. Dacă proprietatea este deţinută în comun, capitalul va fi împărţit pe jumătate (27.500 lire).

Cum se poate aplica pentru asistenţa juridică ?

Pentru informații corecte și asigurarea că puteți obține asistența juridică vă sfătuim să accesați site-ul gov.uk și folosiți chestionarul “Poţi beneficia de asistenţă juridică ?” sau apelați Civil Helpline la numărul de telefon 0845 345 4345.

Ce se întâmplă după încheierea cazului dumneavoastră ?

În cazul fericit de a câștiga cazul judiciar veți rămâne în posesia bunurilor dvs, urmând să plătiți taxa de onorariu firmei de avocatură pentru serviciile prestate. La încheierea cazului dumneavoastră, agenţia de asistenţă juridică va lua ceea ce a fost cheltuit pe avocatul dvs din suma totală primită în urmă sentinţei şi veţi primi ce a mai rămas. Plata taxei legale poate fi amânată în cazul că proprietatea pe care aţi câştigat-o este locuinţa dvs sau este o locuinţă aflată în îngrijirea dumneavoastră sau dacă aţi câştigat bani şi vă sunt necesari pentru a procura o locuinţă personală.

Întotdeauna asiguraţi-vă că avocatul sau consilierul pe care îl alegeți să vă reprezinte într-un caz judiciar vă oferă detaliile complete cu privire la clauzele şi suma onorariului dorit.

Există asistenţă juridică pentru cauze penale ?

    Iată situațiile în care puteți apela la asistența juridică în cazul unor cauze penale:

 1. Consiliere juridică gratuită la secţia de poliţie – dacă vă aflaţi la secţia de poliţie, trebuie să știți faptul că aveţi dreptul la consiliere juridică gratuită de la un avocat din oficiu, fără ca acest lucru să depindă de circumstanţele financiare. Cererea dumneavoastră va fi înaintată Centrului pentru Avocaţii din Apărare (Defense Solicitor Call Centre) și e bine să știți că vă puteţi alege propriul avocat fără să plătiţi pentru consiliere dacă acesta are un contract cu Serviciul de Apărare pentru Cazuri Penale (Criminal Defence Service, CDS).
 2. Ajutor înainte de a a fi acuzat pentru o infracţiune penală – puteți primi ajutor într-un caz penal, chiar dacă nu aţi fost acuzat de o infracţiune penală, urmând ca avocatul să vă informeze despre toate detaliile. Veţi primi consultanţă şi asistenţă în cazul că veţi obţine ajutor de venit, alocaţie de sprijin şi pentru ocuparea forţei de muncă, indemnizaţie de şomaj, pensia minimă garantată sau de credit universal. Dacă deţineţi Credit fiscal pentru cei angajaţi, aţi putea obţine consiliere şi asistenţă în funcţie de venitul şi circumstanţele dumneavoastră. Dacă nu vă aflaţi în aceste cazuri, veţi primi doar consiliere şi asistenţă în situația când veniturile şi economiile dumneavoastră sunt sub o anumită sumă impusă.
 3. Ajutor cu reprezentare în instanţă – dacă aveţi nevoie de un reprezentant în instanţă, sunt 3 moduri în care puteţi obţine ajutor:
 • Ordinul de reprezentare se referă la reprezentarea de către un avocat pledant în cauze penale. Pentru a vă califica, trebuie să fie îndeplinite anumite condiţii financiare, însă se pot îndeplini și în mod automat dacă aveţi sub 18 ani, dacă beneficiaţi de sprijin pe venit, alocaţie de sprijin, indemnizaţie de şomaj, pensie minimă garantată sau credit universal. În cazul contrar condiţiile financiare depind de venitul brut şi cât de mulţi copii se află în întreţinerea dvs. Dacă nu aveţi copii și venitul brut al dvs depășește suma de 22.325 lire sterline atunci nu veţi primi asistenţă juridică penală în faţa curţii magistraţilor.

În situația în care cazul dvs ţine de competenţa Înaltei Curţi a Coroanei (Crown Court) va fi în mod automat în interesul justiţiei să fiţi reprezentat din toate punctele de vedere legale. Acest lucru normal că va contribui la costul de reprezentare al veniturilor şi capitalului dvs. Dacă aveţi un venit disponibil mai mare de 283.17 lire pe lună, va trebui să faceţi 5 contribuţii din venitul dumneavoastră iar pentru un capital de peste 30.000 lire, vi se poate cere să plătiţi o contribuţie din capital, și în cazul că nu sunteţi găsit vinovat plăţile vi se vor returna.

Pentru aplicarea unui ordin de reprezentare cereţi formularul de cerere la Curtea care se ocupă de cazul dumneavoastră sau vorbiţi cu avocatul personal.

 • Ajutorul pentru plata avocatului (Advocacy Assistance) Acoperă costurile unui avocat pentru pregătirea cazului şi reprezentarea iniţială în cazuri de genul deţinuţilor care se confruntă cu sarcini disciplinare, deţinuţilor condamnaţi pe viaţă, cei care sunt trimişi la comisia de eliberare condiţionată sau pentru mandate ale detenţiei suplimentare. Nu trebuie îndeplinită nici o condiţie financiară pentru a beneficia de asistenţa în plata avocatului, cu excepţia cazului în care este vorba de o audiere din cadrul închisorilor pentru cei condamnaţi.
 • Consiliere gratuită şi reprezentare în faţa Curţii Magistraţilor – în situația că nu aţi primit consiliere juridică înainte de prezentarea cazului dvs înaintea Curţii Magistraţilor, puteţi obţine consiliere juridică gratuită şi reprezentare din partea avocatului de serviciu al Curţii. Rețineți că acest lucru nu se aplică în cazurile mai puţin grave precum infracţiunile minore de conducere, dar ar putea acoperi cazurile de neplată a taxei primăriei. Personalul din cadrul instanței vă poate informa despre condițiile financiare pentru consilierea gratuită și avocatul de serviciu la care puteți apela.

Există și alte metode ce vin în ajutorul dumneavoastră pentru serviciile juridice, precum cele enunțate mai jos:

 • Consilierea cu taxa fixă – se poate apela la aceasta când doriţi să vă faceţi o idee despre cum ar evolua cazul dumneavoastră, deoarece unii avocaţi percep taxă pe ora de consiliere şi vă pot oferi o şedinţă de consiliere gratuită, fără ca această taxă să depindă de veniturile dvs.
 • Sindicatele – pot fi o sursă de consiliere juridică în rezolvarea multor probleme, nu doar pentru cele legate de muncă. Considerăm că reprezentarea sindicală liberă poate fi mai potrivită pentru dumneavoastră decât reprezentarea juridică, pentru că nu va trebui să faceţi o contribuţie financiară către asistenţa juridică de la sindicat.
 • Organizaţiile companiilor auto pot oferi serviciu gratuit sau mai redus de consiliere juridică doar dacă sunteți membru al companiei.
 • Asigurarea pentru protecţie juridică – se poate primi din partea unor companii de asigurări pentru litigii de consum, leziuni personale, probleme legate de ocuparea forţei de muncă sau litigii legate de accidentele rutiere.
 • Organizații precum Which? Legal Service” – ce vă oferă un serviciu de consiliere juridică pentru contravaloarea unui abonament. Pentru mai multe detalii accesați pagina lor de internet co.uk.
 • Centrele juridice – acestea tind să se specializeze în probleme legate de locuinţe, locuri de muncă, imigraţie, criminalitate juvenilă şi probleme legate de bunăstarea celor care primesc indemnizaţii de la stat sau au nevoie de acestea. Pentru a obține adresa centrului juridic local din Federaţia Centrelor Juridice (Law Centres Federation) aceasta este adresa de contactat – Law Centres Federation PO Box 65836, London EC4P 4FX, acesta este numărul de telefon 020 7842 0720 și numărul de fax 020 7842 0721, iar pentru contacul în mediul online accesați pagina de internet org.uk sau scrieți mail la adresa [email protected].
 • Ajutorul gratuit – LawWorks vă poate asigura asistenţa juridică gratuită în cazul că nu puteţi obţine ajutor pentru plata sericiilor juridice. Vi se va asigura ajutor legal prin clinici gratuite de sfaturi legale, mediere şi studiu de caz. Acest ajutor poate dura până la 8 săptămâni pentru a va găsi un avocat voluntar deoarece cei din cadrul LawWorks nu au dreptul să vă rezolve cazurile penale, de imigrare, de azil sau de familie. Pentru toate informaţiile şi detaliile aplicării pentru ajutorul gratuit puteți accesa site-ul lor org.uk, puteți suna la numărul de telefon 020 7092 3940, puteți scrie la adresa de e-mail [email protected], sau puteți merge la oficiul lor – Naţional Pro Bono Centre 48 Chancery Lane, Londra, WC2A 1JF.
 • Unitatea Pro Bono din Barou – oferă persoanelor consiliere juridică gratuită şi reprezentare în instanţă, cât şi în tribunal. Aceasta îi ajută doar pe cei care nu pot să plătească şi nu pot obţine asistenţă juridică. Pentru aplicare cazul dumneavoastră trebuie să fie înaintat la Unitatea Pro Bono din Barou de un avocat sau de agenţii de consiliere din CAB, Centrul Juridic sau MP. Dacă doriți informaţii suplimentare, le puteți găsi pe site-ul Unitatea Pro Bono din Barou la adresa de internet barprobono.org.uk, la numărul de telefon 020 7092 3960 (luni, miercuri şi vineri, 10:00-4:00 pm), la adresa de e-mail [email protected], sau la oficiul unității Naţional Pro Bono Centre 48 Chancery Lane, Londra, WC2A 1JF.
 • Înţelegeri cu avocatul în ceea ce privește taxa – acest lucru denotă faptul că dacă pierdeţi cazul veţi plăti costurile celeilalte părţi şi în funcţie de acordul încheiat, cheltuielile pe care solicitantul trebuie să plătească, inclusiv taxele avocatului său. Dacă veți câştiga cazul veţi plăti avocatului dumneavoastră o sumă mai mare.

Să vă reprezentați personal este o idee bună dacă nu aţi găsit nici un ajutor juridic în altă parte. Puteţi găsi un ghid foarte util despre cum să vă pregătiţi pentru autoreprezentare pe site-ul celor de la Consiliul Baroului la adresa de internet barcouncil.org.uk.

Serviciile juridice RAD au realizat un serviciu ce oferă consiliere juridică de specialitate în limbajul semnelor pentru oamenii cu dificultăţi sau deficienţe de auz. Pentru a beneficia de aceste servicii trebuie să aveţi acces la un webcam şi să fiţi abonat la internet, şi de asemenea trebuie să fiţi eligibil pentru asistenţă juridică. Cei de la RAD oferă reprezentare și consultanţă juridică în probleme legate de datorii şi credite, casă, familie, beneficii sociale, discriminare și educaţie, iar pentru a obţine mai multe informaţii accesați pagina de internet deaflawcentre.org.uk.

Cât costă taxele judiciare ?

În momentul începerii unor acţiuni judiciare veți nevoiți să plătiţi o taxă judiciară iar pentru a ști toate informaţiile cu privire la cheltuielile de judecată în instanţele din Marea Britanie vă sfătuim să accesați pagina de internet hmctscourtfinder.justice.gov.uk. Pot exista și situații în care taxa să fie anulată sau redusă, precum în cazurile de mai jos:

 • primiţi ajutoare cum ar fi ajutorul de venit sau indemnizaţia de şomaj;
 • venitul dumneavoastră este unul scăzut;
 • din cauza altor dificultăţi financiare.

De asemenea, puteţi cere instanţei să vă comunice cum să aplicaţi pentru o reducere sau scutire a taxelor, formularul EX 160 fiind un instrument ce poate fi folosit pentru aplicarea reducerii sau a scutirii de la taxele instanţelor.

Informatii utile in UK – Londra – Anglia

Servicii pentru romani din UK – Anglia – Londra

Romani in UK, Romani in Anglia, Romani in Londra

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.